Showing all 4 results

Bình lọc bể bơi (hồ bơi) được coi là “trái tim” của hệ thống lọc tuần hoàn với công dụng chủ yếu là lọc toàn bộ các chất cặn bã, chất thải, … và trả lại cho hồ bơi nguồn nước sạch sẽ, đảm bảo bảo an toàn khi sử dụng.

Bình lọc hồ bơi

Bình lọc D1250 – D1400

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ

Bình lọc hồ bơi

Bình lọc D1600-D2000mm

Mã sản phẩm:MSP1
Giá : Liên hệ

Bình lọc hồ bơi

Bình lọc D500-D1050mm

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ

Bình lọc hồ bơi

Van bình lọc

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ