Showing all 1 result

Là các loại hóa chất được sử dụng để duy trì các chỉ số (pH, nồng độ Clo dư, …) của nước hồ bơi ở mức chuẩn và giải quyết dứt điểm các vấn đề như nước bị nhiễm rêu tảo, nhiễm sắt, nước bị đục, bị xanh.

Thiết bị diệt khuẩn và xử lý hóa chất hồ bơi

Thiết bị diệt khuẩn

Mã sản phẩm:
Giá : Liên hệ